หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา บุคลากรกร พ.จ.น.ก สัมพันธ์ “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมจอมบึง 2 วัน ถิ่นวัฒนธรรมงดงาม หลากชาติพันธ์วิถี มีของดีให้ชิม ให้ชม ให้แชะ  
โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมจอมบึง 1 วัน อำเภอจอมบึงวิถีชนบทที่งดงาม หลากหลายวัฒนธรรมพื้นถิ่น น่าชิม น่ามอง น่าลอง น่ากิน  
OPEN HOUSE คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
รับสมัครเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม MCRU  
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยินดีต้อนรับ  
  นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
26 พ.ย. 2561 เวลา 11:02 น.
  ทริปท่องเที่ยวเส้นอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
16 พ.ย. 2561 เวลา 10:59 น.
  ฟื้นฟูวิถีทำนาบัวกับชุมชนตลาดอมยิ้ม
7 ส.ค. 2561 เวลา 10:08 น.
 
  ประกันคุณภาพ
  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
    Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
    Home Room