ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
     ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มอื่นๆ

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ขอเข้าห้องสอบ      
0.08 Mb
75
สปร.03 กรณีมีคำสั่งซ้อนกัน      
0.07 Mb
100
สปร.02 กรณีมีสอน      
0.07 Mb
102
สปร.01 กรณีไม่มีสอน      
0.07 Mb
101
ขอใช้รถบัสปรับอากาศ      
0.08 Mb
116
แลกเปลี่ยนเวรยาม      
0.10 Mb
169
แบบฟอร์มขออนุญาตใชัรถยนต์ส่วนตัวไปราชการ      
0.10 Mb
143
แบบฟอร์มขออนุญาตใชัรถมหาวิทยาลัย      
0.11 Mb
144
แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา      
0.44 Mb
149
แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ตรวจสอบระบบงาน(Panya)      
0.33 Mb
152


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย