ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
     ดาวน์โหลด   คู่มือการใช้งาน

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
คู่มือ : การจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
2.24 Mb
161
คู่มือ Microsoft Teams Meeting and ClassRoom.      
4.79 Mb
237
คู่มือการใช้งาน Microsoft Team      
9.53 Mb
174
คู่มือการใช้ Portal.office.com ของ Office365      
2.86 Mb
171
คู่มือกรอกเกรด MIS      
1.63 Mb
167
คู่มือการจัดระบบประชุมออนไลน์ของ Google meet      
0.53 Mb
167
คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน Google Scholar      
0.72 Mb
306
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์      
0.42 Mb
202
คู่มือการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cheqa 2561      
1.54 Mb
191
คู่มือการนำข้อมูลประกันคุณภาพเข้าสู่ Google Drive      
0.74 Mb
189


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย