ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
     ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ      
0.03 Mb
246
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย      
0.47 Mb
237
หนังสือมอบอำนาจ      
0.37 Mb
252
ใบคำร้องลงทะเบียนบัณฑิต      
0.33 Mb
236
คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ      
0.52 Mb
243
คำร้องเพิ่ม-ถอน และยกเลิกรายวิชา      
0.48 Mb
236
คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ      
0.46 Mb
243
คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา      
0.47 Mb
245
คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา      
0.46 Mb
241
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา      
0.46 Mb
249


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย