ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
     ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
K4PUYU4K      
0.00 Mb
7
บันทึกข้อความ การเพิ่มภาระงานอื่น ๆ นอกจากการสอน      
0.24 Mb
103
ใบส่งผลการเรียนเพิ่มเติม      
0.42 Mb
253
บันทึกข้อความส่งผลการเรียนเพิ่มเติม      
0.42 Mb
235
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเรียน      
0.40 Mb
247
ใบงบหน้าส่งผลการเรียน      
0.41 Mb
260


       หน้าที่ 1 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย