อ.ดร.ปิรันธ์   ชิณโชติ

อาจารย์
ปร.ด. การจัดการ
Mobile : 081-5639048
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3306
E-Mail : Thank_kub@hotmail.com