อ.ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์

อาจารย์
บธ.ด. การตลาด
Mobile : 084-688845
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3302
E-Mail : p.supunpong@outlook.com