ุจิรา แสงแข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. การบัญชี
Mobile : 083-0844585
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1515
E-Mail : rujira.pla@gmail.com