อ.ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน

อาจารย์
ปรด.เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษา(กำลังศึกษา),บท.ม.วารสารศาสตร์(สื่อสารมวลชล),นศ.ม.นิเทศศาสตร์
Mobile :
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1508
E-Mail : Bhakamin.swe@gmail.com