อ.เจนคณิต   สุขสัมฤทธิ์

อาจารย์
บธ.ม. การตลาด
Mobile : 088-3110313
Tel : 0-3226-1790 ต่อ 3306
E-Mail : Jen_daw@hotmail.com