อ.ดร.ชลธิชา  พันธ์สว่าง

อาจารย์
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Mobile : 080-7503638
Tel : 0-3272-0536 ต่อ 1502
E-Mail : Miss_A-O-M@hotmail.com