หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
   เทศกาลละครเวทีร่วมสมัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
18 ต.ค. 2562 เวลา 10:30 น.
  จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน อ.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
26 ก.ย. 2562 เวลา 15:56 น.
  ร่วมถกประเด็นสัมมนาย่อย ครั้งที่ 2 กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
26 ก.ย. 2562 เวลา 15:55 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room