หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา บุคลากรกร พ.จ.น.ก สัมพันธ์ “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
เตรียมพบกับละครเวทีเรื่อง เวียงสะพรึง 15 ตุลาคม นี้ เวลา 11.00-12.30 น. ณ ลานกิจกรรมใต้ตึก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #เวียงสะพรึง  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
แบบสอบถามความพึงพอใจ ทส01 ประเมินความรู้  
สาขาการตลาดยินดีต้อนรับ  
  กิจกรรม Mind Way ณ อาคาร CP Tower
5 ก.พ. 2563 เวลา 10:56 น.
  รับขวัญน้องใหม่2562 จากใจรุ่นพี่เชียวนะ
26 ก.ย. 2562 เวลา 15:45 น.
  Maketing เติมรักสร้างสุขเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8 ส.ค. 2562 เวลา 14:11 น.
   สาขาวิชาการตลาดรางวัลระดับ Platinum Priz
30 เม.ย. 2562 เวลา 10:35 น.
  ส่งเสริมประเพณีไทยด้วยกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย
19 เม.ย. 2562 เวลา 16:21 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room