ตารางแนะแนว คณะวิทยาการจัดการ

รร.ปากท่อพิทยาคม

วันที่ 18 กันยายน เวลา 12.30-13.30น.
วันที่ 19 กันยายน เวลา 12.30-13.30น.
วันที่ 21 กันยายน เวลา 09.40-10.40น.

——————————————————————–

รร.ช่องพรานวิทยา

วันที่ 20 กันยายน  เวลา 09.15-10.15น.  และ เวลา 14.00-14.55น.