01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม

– Branch President of Communication Arts
   and Media Innovation.

– Master of Science in Technical Education. (M.S.Tech.Ed.)
– Mobile. 086-3246476
– Tel. 0-3272-0536 ext. 1508
– E-mail : sunisa_phophrom@hotmail.com

ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม
ผศ.ดร.อรรณพ แสนภู

02


ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู

Development Communicaiton. (Ph.D.)
– Mobile. 083-5563653
– Tel. 0-3272-0536 ext. 1511
– E-mail : tor_pai@yahoo.com

03

Asst. Prof. Dr.Sathcha Kaisornrat

Doctor of Philosophy in Integrated
  Tourism development. (Ph.D.)
– Mobile. 081-8214344
– Tel. 0-3272-0536 ext. 1513
– E-mail : sathcha@yahoo.com

ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์
 อ.ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว

04

อ.ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว

Doctor of Philosophy in Logistics Engineering
   Management. (Ph.D.)

– Mobile. 064-1459449
– Tel. 0-3272-0536 ext. 1508
– E-mail : ratjanida_r@hotmail.com

05

Chayada Ardsanasuwan

– Master of Communication Arts. การสื่อสารสื่อดิจิทัล (นศ.ม.)
– Mobile. 095-7033143
– Tel. 0-3272-0536 ext. 1511
– E-mail : chayanitaa@hotmail.com

อ.ชญาดา อาสนสุวรรณ

Let’s Start Something new
Say Hello!

You can send message to me.

Count 183 views today, ผู้เข้าชมวันนี้ 1 views today

Pin It on Pinterest

Shares