Select Page
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ผู้เข้าชมทั้งหมด 918 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 7 ครั้ง

สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ณ ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ณ ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด 285 ครั้ง

อบรม PlC  ระดับคณะฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

อบรม PlC ระดับคณะฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมPlC ระดับคณะฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

ผู้เข้าชมทั้งหมด 696 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง

Pin It on Pinterest