Select Page
สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2

สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2

สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้อง 1138

ผู้เข้าชมทั้งหมด 14 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 5 ครั้ง

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 8 ครั้ง

อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2565 ณ ลานศิลปวัฒณธรรม

อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2565 ณ ลานศิลปวัฒณธรรม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 52 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ณ ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ณ ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด 42 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 3 ครั้ง

Pin It on Pinterest