พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 10...

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ และผศ.ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข ณ ลานกิจกรรมใต้ตึก...

Journal

กันยายน [September] 2021 สิงหาคม [August] 2021 กรกฎาคม [Junly] 2021 มิถุนายน [June] 2021 พฤษภาคม [May] 2021 มีนาคม [March] 2021 กุมภาพันธ์ [Febuary] 2021 มกราคม [January] 2021 ธันวาคม [December] 2020 พฤศจิกายน [November] 2020 ตุลาคม [October] 2020 กันยายน [Sebtember]...