Select Page
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพื่อพลิกโฉมคณะวิทยาการจัดการ ณ บ้านกรูด อเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพื่อพลิกโฉมคณะวิทยาการจัดการ ณ บ้านกรูด อเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าชมทั้งหมด 402 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการการศึกษา 2565

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการการศึกษา 2565

คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคาร 11

ผู้เข้าชมทั้งหมด 320 ครั้ง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้เข้าชมทั้งหมด 343 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง

Pin It on Pinterest