Select Page
สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2

สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2

สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้อง 1138

ผู้เข้าชมทั้งหมด 13 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 4 ครั้ง

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 8 ครั้ง

Pin It on Pinterest