Select Page

ด้วยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ
ภายใต้งานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

📝📝
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย โดยจัดสรรให้ให้แก่

  • จำนวน 238 ชุด เท่านั้น
    *สามารถใช้ผลเทียบโอนกับการสอบสมรรถนะดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้
    ▶️ได้ตั้งแต่บัดนี้
    ▶️ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565
    หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม โดยดำเนินการตามนี้

(1) ศึกษาดูรายละเอียดชุดอบรมและทดสอบ ตาม infographic ด้านล่าง
และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามลิ้งค์ ดังนี้
-สำหรับนักศึกษา ตามลิ้งค์
https://forms.gle/eTctxGDmDkHdkQno6

(2) เข้ากลุ่ม line http://line.me/ti/g/CfkShKMbav

(3) ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบ ได้ที่ กลุ่ม line/ Facebook : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ MCRU-lic / Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ น.ส.รุ่งไพลิน สุกรีวนัด เบอร์โทร 0-9594-5080-5 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ผู้เข้าชมทั้งหมด 369 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 3 ครั้ง

Pin It on Pinterest