ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55
  โครงการ "ปลูกต้นดาวเรือง รวมใจภักดิ์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สนามหญ้าหน้าคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนัก 16 ต.ค. 2560 เวลา 15:13 น.
  รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอำเภอจอมบึง 16 ต.ค. 2560 เวลา 11:36 น.
  นศ.จิตอาสาของคณะวิทยาการจัดการจำนวน 70 กว่าคน ที่ร่วมกันกับชาวชุมชนตลาดอมยิ้ม ช่วยกันตัดไม้ไผ่เพื่อเตรียมทำสะพานชมบึงบัว 4 ต.ค. 2560 เวลา 11:14 น.
 

<< ส่งเอกสาร มคอ.| สืบค้นสารสนเทศ | สืบค้นฐานข้อมูลวิจัย | ตารางนิเทศฯ | ปฏิทินการศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | การจัดการความรู้ (KM) |

 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการ Present MNS
Present Buesiness Computer
มาตรฐานการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำร้องขอให้ดำเนินการ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ