รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)

รอบที่ 1/1

สมัครวันที่
10 – 26 สิงหาคม 2566

รอบที่ 1/2

สมัครวันที่
27 ส.ค. – 23 ก.ย. 2566

รอบที่ 1/3

สมัครวันที่
24 ก.ย. – 28 ต.ค. 2566

รอบที่ 1/4

สมัครวันที่
29 ต.ค. – 25 พ.ย. 2566

รายงานตัว ติดต่อเรา ?