อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

  • ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปร.ด.)
– โทร. 
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– E-mail : Panarat007@gmail.com

Kieran Merritt

Design Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam feugiat, urna vel faucibus blandit, urna urna finibus enim, eget venenatis nisi neque sed augue. Nulla viverra sapien quis tellus semper, vitae pulvinar ante dictum. Praesent mattis purus et eros gravida tempor. Donec ut mauris nibh.

Meghan Pratt

Studio & Project Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam feugiat, urna vel faucibus blandit, urna urna finibus enim, eget venenatis nisi neque sed augue. Nulla viverra sapien quis tellus semper, vitae pulvinar ante dictum. Praesent mattis purus et eros gravida tempor. Donec ut mauris nibh.

Charlie Phelps

Chief Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam feugiat, urna vel faucibus blandit, urna urna finibus enim, eget venenatis nisi neque sed augue. Nulla viverra sapien quis tellus semper, vitae pulvinar ante dictum. Praesent mattis purus et eros gravida tempor. Donec ut mauris nibh.