ช่องทางติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิก
ADD Line
MNS
สายตรงคณบดี ช่องทางร้องเรียน

ที่อยู่

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  • ที่อยู่ : 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
  • โทรศัพท์ : 0-3272-0536 ต่อ 1510
  • เลขผู้เสียภาษี : 0994000534370
  • Mail : mns@mcru.ac.th
  • Line : @523goqcz  >> ADD LINE <<

ส่งข้อความถึงเรา

Contact 1