ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร​
    7 มิ.ย. 2562 เวลา 10:32 น.
  สาขาวิชาการตลาดรางวัลระดับ Platinum Prizงาน SMART RETAIL INNOVATION CONTEST 2019
    29 เม.ย. 2562 เวลา 10:32 น.
  จิตอาสาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    13 มี.ค. 2562 เวลา 15:11 น.
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
    13 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  จัดประเมินสมรรถนะบุคลากร พ.ศ.2562
    6 มี.ค. 2562 เวลา 00:00 น.
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะฯ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 5 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
    29 ม.ค. 2562 เวลา 10:47 น.
  เก็บตกงาน OPEN HOUSE คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1
    9 ม.ค. 2562 เวลา 10:34 น.