หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60  
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป "SmartBiz" วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันค้นหาสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2558  
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยร้อยล้าน  
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้า  
สาขาการบัญชี ยินดีต้อนรับ  
  การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยของนักศึกษาสาขาบัญชีและการตลาด ในระดับ อุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
15 ก.พ. 2561 เวลา 12:42 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60
22 พ.ค. 2560 เวลา 17:08 น.
  กิจกรรม "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามหลักธรรมภิบาล" ณ ห้องประชุม 1158 วันที่ 21 ต.ค. 2558
4 พ.ย. 2558 เวลา 11:00 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  โครงสร้าง หลักสูตร(SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room