หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน13-14พค.60  
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป "SmartBiz" วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันค้นหาสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2558  
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยร้อยล้าน  
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้า  
สาขาการบัญชี ยินดีต้อนรับ  
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบTQF หัวข้อสุขกาย จังหวะไทย กายบริหาร
26 ส.ค. 2561 เวลา 11:46 น.
  กิจกรรมการพัฒนาระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชี 25 ส.ค. 61
26 ส.ค. 2561 เวลา 11:43 น.
  เตรียมความพร้อม นศ.ปี1 "คำศัพท์ทางการบัญชี"
4 ส.ค. 2561 เวลา 10:36 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  โครงสร้าง หลักสูตร(SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room