แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/4.4-รองฯ-ณฐพรภัณฑ์-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-2.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]