แผนปฏิบัติการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/แผนปฏิบัติการเงินรายได้-ปีงบประมาณ-2566.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]