แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/PlansOperation65-1.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]