แผนปฏิบัติการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/PlansOperation65.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]