แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะเวลา 5 ปี

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/แผนกลยุทธ์คณะ.pdf” width=”100%” height=”1200px” style=”border:0;”]