รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/R65_Res_Spen_B65-Q2.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]