รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/R66รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส2-66.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]