ยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก


วันที่ 9-10 กค.2566 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวมูเตลูโดยการนำเอกลักษณ์ที่อยู่ในวัดผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเชื่อมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาหารในธีม “สิริมงคล รุ่งเรือง โชคดี มั่งมีและ มีสุข เมนูมงคลบนวิถีถิ่นราชบุรี ยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและเชิงสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดย คุณเชฟตั้ม สุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคม ที่มาช่วยสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ภายใต้โจทย์

 

1.ใช้วัตถุดิบที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กับอาหาร เครื่องดื่ม และ ผลิตภัณฑ์อาหาร (กำหนดวัตถุดิบคือ สับปะรด GI มะพร้าว GI ข้าวไร่ของพี่น้องกะเหรี่ยง ข้าวโพดหวานบ้านโป่ง )
2.นำเสนอรายชื่อรายการอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
3.นำเสนอขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
4.จัดสำรับอาหารและการตกแต่งโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์
5.ต้องมีสีแดง เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวมูเตลู (เมนูมงคลสำหรับถวายท้าวเวสสุวรรณ )
1.ข้าวไร่ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง (แดง) อบมะพร้าวน้ำหอม ไก่กรอบ
2.กระทงโมเมนสับปะรด (GI) หน้าปลาแห้ง
3.ขนมถ้วยโกเมนหน้าข้าวโพด (คุ้งพยอม) ไก่สับ
4. กุ่ยช่ายแดงข้าวเหนียวข้าวโพด (คุ้งพยอม) พร้อมน้ำจิ้ม
5 ข้าวเหนียวมูนแดง หน้ามะพร้าวน้ำหอม (GI) ข้าวโพด ทรงเครื่อง
6. ขนมโคดาหลา
7.ซาลาเปาแดงไส้ครีมข้าวโพด (คุ้งพยอม)
8.หลนสับปะรด (ปลาและผักสด)