พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการร่วมในพิธี
ณ ห้องVELA DEE4 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี