ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

[wonderplugin_pdf src=”http://mns.mcru.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปรับปรุงห้องเรียนชั้น4.pdf” width=”100%” height=”800px” style=”border:0;”]