ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566