ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55
  ราชภัฏฯ ร่วมใจ จัดพิธีจุดเทียน แปรอักษร ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 9 พ.ย. 2559 ชุดที่ 2 12 พ.ย. 2559 เวลา 07:04 น.
  ราชภัฏฯ ร่วมใจ จัดพิธีจุดเทียน แปรอักษร ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 9 พ.ย. 2559 ชุดที่ 1 11 พ.ย. 2559 เวลา 16:20 น.
  เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ เดอะ คาแนล รีสอร์ท 4 ต.ค. 2559 เวลา 15:15 น.

คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ