ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide43 slide53
  ขอเชิญร่วมฟัง..การใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย 21 ก.ย. 2559 เวลา 09:35 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:07 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง แนวโน้มทุน ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัย 5 ก.ย. 2559 เวลา 11:05 น.
วีดีโอแนะนำคณะวิทยาการจัดการ ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ