ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55
  เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ เดอะ คาแนล รีสอร์ท 4 ต.ค. 2559 เวลา 15:15 น.
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ณ เดอะโลเคชั่น รีสอร์ท สวนผึ้ง วันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 4 ต.ค. 2559 เวลา 15:11 น.
  ขอเชิญร่วมฟัง..การใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย 21 ก.ย. 2559 เวลา 09:35 น.
วีดีโอแนะนำคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดการข้อมูลออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ